2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Усеченная матричная тригонометрическая проблема моментов: операторный подход

Загороднюк С. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається зрiзана матрична тригонометрична проблема моментiв. Отримано параметризацiю всiх розв’язкiв цiєї проблеми (одночасно у невиродженому та виродженому випадках) за допомогою операторного пiдходу. Ця параметризацiя встановлює взаємно однозначну вiдповiднiсть мiж деяким класом аналiтичних функцiй та всiма розв’язками задачi. При цьому використано важливi результати М. Є. Чумакiна про узагальненi резольвенти iзометричних операторiв.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 6, pp 914-926.

Зразок цитування: Загороднюк С. М. Усеченная матричная тригонометрическая проблема моментов: операторный подход // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 6. - С. 786-797.

Повний текст