2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про фундаментальну групу рiманових многовидiв з пропущеними фрактальними пiдмножинами

Мірзай Р.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що якщо $K$ — замкнена й обмежена пiдмножина рiманового многовиду M розмiрностi $m > 3$, а фрактальна розмiрнiсть K менша за $m - 3$, то фундаментальнi групи $M$ i $M - K$ є iзоморфними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 6, pp 993-998.

Зразок цитування: Мірзай Р. Про фундаментальну групу рiманових многовидiв з пропущеними фрактальними пiдмножинами // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 6. - С. 854-858.

Повний текст