2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцiнки зважених власних значень елiптичного оператора четвертого порядку iз змiнними коефiцiєнтами

Сун Хе-Джун

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiджено задачу Дiрiхле про зваженi власнi значення для елiптичного оператора четвертого порядку iз змiнними коефiцiєнтами в обмеженiй областi iз $R^n$. Встановлено точну нерiвнiсть для її власних значень, з якої випливає оцiнка для верхньої межi $(k + 1)$-го власного значення через першi $k$ власних значень. Також отримано оцiнки для цiєї задачi у деяких окремих випадках. Зокрема, нашi результати узагальнюють нерiвнiсть Ванга – Ксi (J. Funct. Anal. – 2007. – 245) для затиснутої пластини на випадок елiптичного оператора четвертого порядку iз змiнними коефiцiєнтами

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 7, pp 1154-1164.

Зразок цитування: Сун Хе-Джун Оцiнки зважених власних значень елiптичного оператора четвертого порядку iз змiнними коефiцiєнтами // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 7. - С. 999-1008.

Повний текст