2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача Коші для диференціального рівняння в банаховому просторі з узагальненим сильно позитивним операторним коефіцієнтом

Ільченко Ю. В., Чайковський А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Обобщено понятие сильно позитивного оператора, исследованы свойства введенных операторов. Получены решения задачи Коши для линейного неоднородного дифференциального уравнения с обобщенным сильно позитивным операторным коэффициентом.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 8, pp 1213-1233.

Зразок цитування: Ільченко Ю. В., Чайковський А. В. Задача Коші для диференціального рівняння в банаховому просторі з узагальненим сильно позитивним операторним коефіцієнтом // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 8. - С. 1053-1070.

Повний текст