2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об открытости и дискретности отображений с неограниченной характеристикой квазиконформности

Севостьянов Е. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Статтю присвячено вивченню топологiчних властивостей просторових вiдображень. Показано, що вiдображення $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{R}^n}$, якi зберiгають орiєнтацiю в областi $D \subset \mathbb{R}^n$, $n ≥ 2$, i є бiльш загальними, нiж вiдображення з обмеженим спотворенням, вiдкритi та дискретнi за умови, що функцiя $Q$, яка вiдповiдає за контроль спотворення сiмей кривих при таких вiдображеннях, має слабке зростання в областi $f(D)$. Наприклад, твердження набуває чинностi, якщо функцiя $Q$ має скiнченне середнє коливання в довiльнiй точцi $y0 \in f(D)$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 8, pp 1298-1305.

Зразок цитування: Севостьянов Е. А. Об открытости и дискретности отображений с неограниченной характеристикой квазиконформности // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 8. - С. 1128-1134.

Повний текст