2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О модулях над целочисленными групповыми кольцами локально разрешимых групп с ранговыми ограничениями на подгруппы

Дашкова О. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiджується $ZG$-модуль $A$ такий, що $Z$ — кiльце цiлих чисел, група $G$ має нескiнченний секцiйний $p$-ранг (або нескiнченний 0-ранг), $C_G(A) = 1$, $A$ не є мiнiмаксним $Z$-модулем та для кожної власної пiдгрупи $H$ нескiнченного секцiйного $p$-рангу (або нескiнченного 0-рангу вiдповiдно) фактор-модуль $A/C_A(H)$ є мiнiмаксним $Z$-модулем. Доведено, що якщо група $G$ локально розв’язна, то група $G$ розв’язна. Отримано деякi властивостi розв’язної групи цього типу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 9, pp 1379-1389.

Зразок цитування: Дашкова О. Ю. О модулях над целочисленными групповыми кольцами локально разрешимых групп с ранговыми ограничениями на подгруппы // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 9. - С. 1206-1217.

Повний текст