2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Новi осциляцiйнi теореми для одного класу згасаючих нелiнiйних диференцiальних рiвнянь другого порядку

Авкі Х., Тунс Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено деякi новi осциляцiйнi критерiї для згасаючого нелiнiйного рiвняння $$(r(t)k_1 (x, x'))' + p (t) k_2 (x, x') x' + q (t) f (x (t)) = 0,\quad t \geq t_0.$$ Отриманi результати узагальнюють i посилюють деякi iснуючi результати.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 9, pp 1165-1175.

Зразок цитування: Авкі Х., Тунс Е. Новi осциляцiйнi теореми для одного класу згасаючих нелiнiйних диференцiальних рiвнянь другого порядку // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 9. - С. 1263-1278.

Повний текст