2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про мiнiмальнi не MSP-групи

Го П., Чжан Хіронг

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Скiнченну групу $G$ називають $MSP$-групою, якщо всi максимальнi пiдгрупи силовських пiдгруп $G$ є $S$-квазiнормальними в $G$. Наведено повну класифiкацiю груп, якi не є $MSP$-групами, але всi їх власнi пiдгрупи є $MSP$-групами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 9, pp 1441-1457.

Зразок цитування: Го П., Чжан Хіронг Про мiнiмальнi не MSP-групи // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 9. - С. 1279-1278.

Повний текст