2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про один клас сильних граничних теорем для неоднорiдних марковських ланцюжкiв, що проiндексованi узагальненим деревом бете на узагальненiй системi випадкового вибору

Канґканг Ванг

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються сильнi граничнi теореми для послiдовностi функцiй двох змiнних неоднорiдного марковського ланцюжка, що проiндексований узагальненим деревом Бете на узагальненiй системi випадкового вибору, шляхом побудови невiд’ємного мартингала. Як наслiдок, узагальнено результати Янга та Є i отримано деякi граничнi теореми для частот станiв, упорядкованих пар та умовного сподiвання функцiї двох змiнних на деревi Келi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 10, pp 1517-1533.

Зразок цитування: Канґканг Ванг Про один клас сильних граничних теорем для неоднорiдних марковських ланцюжкiв, що проiндексованi узагальненим деревом бете на узагальненiй системi випадкового вибору // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 10. - С. 1336-1351.

Повний текст