2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об экспоненциальном затухании колебаний увлажненной упругой среды

Гончаренко М. В., Хруслов Е. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається усереднена система рiвнянь, що є макроскопiчною моделлю коливань пружного середовища з дрiбними кавернами, заповненими в’язкою нестисливою рiдиною (зволожене пружне середовище). Доведено, що розв’язок початково-крайової задачi для цiєї системи у обмеженiй областi $\Omega$ експоненцiально за часом прямує до нуля у метрицi $L_2(\Omega)$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 11, pp 1641-1659.

Зразок цитування: Гончаренко М. В., Хруслов Е. Я. Об экспоненциальном затухании колебаний увлажненной упругой среды // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1443-1459.

Повний текст