2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О представлении групп, аппроксимируемых конечными p-группами

Леонов Ю. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено точнi трикутнi зображення скiнченних $p$-груп Калужнiна $P_{p,n}$ над полем iз $p$ елементiв. Це дозволяє отримати трикутне зображення проективної границi $P_p$ груп $P_{p,n}$. Отримане зображення вивчається за допомогою розробленої для цього мови шаблонiв матриць. Як приклад наведено трикутне зображення вiдомої самоподiбної 3-групи Гупта – Сiдкi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 11, pp 1706-1718.

Зразок цитування: Леонов Ю. Г. О представлении групп, аппроксимируемых конечными p-группами // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1501-1511.

Повний текст