2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема Скитовича - Дармуа для конечных абелевых групп

Мазур И. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $X$ — скiнченна абелева група, $\xi_i,\; i = 1, 2, . . . , n,\; n ≥ 2$, — незалежнi випадковi величини зi значеннями в $X$ i розподiлами $\mu_i,\; \alpha_{ij},\; i, j = 1, 2, . . . , n$, — автоморфiзми $X$. Доведено, що iз незалежностi $n$ лiнiйних форм $L_j = \sum_{i=1}^{n} \alpha_{ij} \xi_i$ випливає, що всi $\mu_i$ — зрушення розподiлiв Хаара деякої пiдгрупи групи $X$. Ця теорема є аналогом теореми Скiтовича – Дармуа для скiнченних абелевих груп.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 11, pp 1719-1732.

Зразок цитування: Мазур И. П. Теорема Скитовича - Дармуа для конечных абелевых групп // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1512-1523.

Повний текст