2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О теореме Джексона для периодических функций в метрических пространствах с интегральной метрикой. II

Пичугов С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У просторах $L_{\psi}(T^m)$ періодичних функцій з метрикою $\rho(f, 0)_{\psi} = \int_{T^m}\psi(|f(x)|)dx$, де $\psi$ — функція типу модуля неперервності, досліджено пряму теорему Джексона у випадку апроксимації тригонометричними поліномами. Доведено, що пряма теорема Джексона має місце тоді і тільки тоді, коли нижній показник розтягнення функції $\psi$ не дорівнює нулеві.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 11, pp 1733-1744.

Зразок цитування: Пичугов С. А. О теореме Джексона для периодических функций в метрических пространствах с интегральной метрикой. II // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1524-1533.

Повний текст