2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Спiльна нерухома точка для узагальнених (ψ, φ)f,gслабких стискуючих вiдображень

Аббас М., Парванех В., Разані А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Теорему про спiльну нерухому точку, що була встановлена Чжаном i Суном у 2009 роцi, поширено на узагальненi (ψ, φ)f,g-слабкi стискуючi вiдображення. Наведено приклад, що iлюструє основний результат. Отримано деякi результати про спiльну нерухому точку для вiдображень, що задовольняють умову стиску iнтегрального типу у повних метричних просторах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 11, pp 1756-1769.

Зразок цитування: Аббас М., Парванех В., Разані А. Спiльна нерухома точка для узагальнених (ψ, φ)f,gслабких стискуючих вiдображень // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 11. - С. 1544-1554.

Повний текст