2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Існування та експоненцiальна стiйкiсть перiодичного розв’язку для нечiтких нейронних мереж Коско з перiодичними коефiцiєнтами

Дай-сі Ляо, Лі-гуей Ян, Чжан Цянь-хун

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчено клас нечiтких нейронних мереж Коско з перiодичним коефiцiєнтом. За допомогою теореми про продовження, що базується на ступенi збiгу та методi функцiй Ляпунова, встановлено достатнi умови для iснування та глобальної експоненцiальної стiйкостi перiодичного розв’язку таких нечiтких нейронних мереж Коско. Цi достатнi умови легко перевiряються при розпiзнаваннi образiв та автоматичному керуваннi. Наведено приклад, що демонструє застосовнiсть та ефективнiсть отриманих результатiв.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 12, pp 1641-1659.

Зразок цитування: Дай-сі Ляо, Лі-гуей Ян, Чжан Цянь-хун Існування та експоненцiальна стiйкiсть перiодичного розв’язку для нечiтких нейронних мереж Коско з перiодичними коефiцiєнтами // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 12. - С. 1672-1684.

Повний текст