2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення аналiтичних функцiй функцiями Бесселя дробового порядку

Юнг С. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розв’язано неоднорiдне диференцiальне рiвняння Бесселя $$x^2y''(x) + xy'(x) + (x^2 - \nu^2)y(x) = \sum^{\infty}_{m=0} a_mx^m$$, де $\nu$ — нецiле додатне число. Отриманi результати застосовано до наближення аналiтичних функцiй спецiального виду функцiями Бесселя дробового порядку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 12, pp 1641-1659.

Зразок цитування: Юнг С. М. Наближення аналiтичних функцiй функцiями Бесселя дробового порядку // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 12. - С. 1699-1709.

Повний текст