2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О решении краевой задачи для уравнения третьего порядка с кратными характеристиками

Апаков Ю. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для рiвняння третього порядку з кратними характеристиками $u_{x x x} - u_{y y} = f (x,y)$ в областi $D = \{ ( x , y ) : 0 < x < p, 0 < y < l\}$ дослiджено першу крайову задачу. Єдинiсть розв’язку цiєї задачi доведено методом iнтегралiв енергiї, а розв’язок в явному виглядi отримано за допомогою функцiї Грiна.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 1, pp 1-12.

Зразок цитування: Апаков Ю. П. О решении краевой задачи для уравнения третьего порядка с кратными характеристиками // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 1. - С. 3-13.

Повний текст