2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача с нелокальным условием на свободной границе

Тахиров Ж. О., Тураев Р. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiджено однофазну задачу Флорiна з нелокальною умовою для параболiчного рiвняння. Доведено теореми єдиностi та iснування розв’язку, отримано апрiорнi оцiнки для розв’язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 1, pp 78-88.

Зразок цитування: Тахиров Ж. О., Тураев Р. Н. Задача с нелокальным условием на свободной границе // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 1. - С. 71-80.

Повний текст