2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ітерацiйний процес для кратних тотожностей Роджерса – Рамануджана

Ван С., Чу У.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою замiни мономiв довiльною послiдовнiстю в рекурентнiй лемi Брессо (1983) встановлено декiлька загальних формул перетворення однобiчних кратних основних гiпергеометричних рядiв у двобiчнi одновимiрнi ряди, якi потiм використовуються для виведення численних тотожностей типу Роджерса – Рамануджана для кратних рядiв.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 1, pp 110-139.

Зразок цитування: Ван С., Чу У. Ітерацiйний процес для кратних тотожностей Роджерса – Рамануджана // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 1. - С. 100-125.

Повний текст