2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Векторнi розшарування над некомутативними нодальними кривими

Волошин Д. Є., Дрозд Ю. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Описано векторнi розшарування над деяким класом некомутативних кривих, а саме, над нодальними некомутативними кривими струнного та майже струнного типу. Встановлено також, що в iнших випадках класифiкацiя векторних розшарувань над некомутативною кривою є дикою задачею.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 2, pp 208-224.

Зразок цитування: Волошин Д. Є., Дрозд Ю. А. Векторнi розшарування над некомутативними нодальними кривими // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 2. - С. 185-199.

Повний текст