2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про комплекснiсть iдеалу абсолютних нуль-множин

Закржевскі П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У вiдповiдь на питання, поставлене Банахом i Ляскiвською, доведено, що для будь-якої злiченної аменабельної групи $G$ iдеал множин, що мають нульову $\mu$-мiру для будь-якої мiри Банаха $\mu$ на $G$, є $F_{\sigma \delta}$-пiдмножиною $\{0,1\}^G$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 2, pp 306-308.

Зразок цитування: Закржевскі П. Про комплекснiсть iдеалу абсолютних нуль-множин // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 2. - С. 275-276.

Повний текст