2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення оператора Урисона операторними поліномами типу станку

Демків І. І., Макаров В. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується однопараметрична сім’я додатних поліноміальних операторів від однієї та двох змінних, що наближають оператор Урисона. У випадку двох змінних областю інтегрування є „прямокутний рівнобедрений трикутник”. Як окремий випадок, одержано поліноми типу Бернштейна. Дано уточнення асимптотичних формул Станку для залишкових членів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 3, pp 356-386.

Зразок цитування: Демків І. І., Макаров В. Л. Наближення оператора Урисона операторними поліномами типу станку // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 3. - С. 318-343.

Повний текст