2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обратные теоремы Джексона в пространствах с интегральной метрикой

Пичугов С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У просторах $L_{\Psi}(T)$ періодичних функцій з метрикою $\rho(f, 0)_{\Psi} = \int_T \Psi(|f(x)|)dx$, де $\Psi$ — функція типу модуля неперервності, досліджуються обернені теореми Джексона у випадку апроксимації тригонометричними поліномами. Доведено, що обернена теорема Джексона має місце тоді і тільки тоді, коли нижній показник розтягнення функції $\Psi$ не дорівнює нулеві.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 3, pp 394-407.

Зразок цитування: Пичугов С. А. Обратные теоремы Джексона в пространствах с интегральной метрикой // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 3. - С. 351-362.

Повний текст