2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Продовження голоморфних вiдображень для декiлькох гiперповерхонь, що рухаються

Сі Дук Куанг

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено велику теорему Пiкара для голоморфних кривих iз проколотого круга в $P^n(C)$ iз $n + 2$ гiперповерхнями. Також доведено теорему про продовження голоморфних вiдображень вiд декiлькох комплексних змiнних у пiдбагатовид $P^n(C)$) з декiлькома гiперповерхнями, що рухаються.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 3, pp 441-455.

Зразок цитування: Сі Дук Куанг Продовження голоморфних вiдображень для декiлькох гiперповерхонь, що рухаються // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 3. - С. 392-403.

Повний текст