2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Слабкi $\alpha$-косi iдеали Армендарiза

Нікмер М. Дж., Пазокі М., Таваллаее Г. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено поняття слабких $\alpha$-косих iдеалiв Армендарiза та дослiджено їх властивостi. Крiм того, доведено, що $I$ є слабким $\alpha$-косим iдеалом Армендарiза тодi i тiльки тодi, коли $I[x]$ є слабким $\alpha$-косим iдеалом Армендарiза. Як наслiдок, показано, що $R$ є слабким $\alpha$-косим кiльцем Армендарiза тодi i тiльки тодi, коли $R[x]$ є слабким $\alpha$-косим кiльцем Армендарiза.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 3, pp 456-469.

Зразок цитування: Нікмер М. Дж., Пазокі М., Таваллаее Г. А. Слабкi $\alpha$-косi iдеали Армендарiза // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 3. - С. 404-414.

Повний текст