2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача Неймана и одна задача с косой производной для неправильно эллиптического уравнения

Бурский В. П., Лесина Е. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається проблема розв’язностi неоднорiдної задачi Неймана i один випадок задачi зi скiсною похiдною в обмеженiй областi для скалярного неправильно елiптичного диференцiального рiвняння з комплексними коефiцiєнтами. Дослiджено модельний випадок, коли за область вибрано одиничний круг, а рiвняння не має молодших членiв. Доведено, що класами граничних даних, для яких задачi мають єдиний розв’язок у просторi Соболєва, є простори функцiй з експоненцiальним спаданням коефiцiєнтiв Фур’є.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 4, pp 511-524.

Зразок цитування: Бурский В. П., Лесина Е. В. Задача Неймана и одна задача с косой производной для неправильно эллиптического уравнения // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 4. - С. 451-462.

Повний текст