2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оценки снизу для уклонений наилучших линейных методов приближения тригонометрическими полиномами непрерывных функций

Пичугов С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У випадку рівномірної апроксимації неперервних періодичних функцій однієї змінної тригонометричними поліномами отримано оцінки знизу сталих Джексона для найкращих лінійних методів наближень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 5, pp 752-766.

Зразок цитування: Пичугов С. А. Оценки снизу для уклонений наилучших линейных методов приближения тригонометрическими полиномами непрерывных функций // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 5. - С. 662-673.

Повний текст