2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нове застосування узагальнених послiдовностей квазiстепеневого зростання

Бор Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено теорему про $|\overline{N}, p_n, \theta_n|_k$-сумовнiсть iз використанням нового загального класу послiдовностей степеневого зростання замiсть послiдовностi квазi-$\eta$-степеневого зростання. Окремими випадками цiєї теореми є деякi новi та вiдомi результати.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 6, pp 835-843.

Зразок цитування: Бор Х. Нове застосування узагальнених послiдовностей квазiстепеневого зростання // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 6. - С. 731-738.

Повний текст