2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у $L^p$ та її застосування

Зонг З.-Ж.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiджено зворотнi стохастичнi диференцiальнi рiвняння при слабких припущеннях щодо вихiдних даних. Отримано теорему про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у просторi L^p,\quad 1, 1 < p ≤ 2$. Як застосування цiєї теореми, вивчено спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке i мiнiмаксними сподiваннями та спiввiдношення мiж сподiваннями Шоке й узагальненими $g$-сподiваннями Пенга. Цi результати узагальнюють вiдомi результати Чена та iн.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 6, pp 857-874.

Зразок цитування: Зонг З.-Ж. Теорема про комонотоннiсть для зворотних стохастичних диференцiальних рiвнянь у $L^p$ та її застосування // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 6. - С. 752-765.

Повний текст