2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про властивостi n-тотально проекцiйних абелевих p -груп

Данчев П. В., Кеф П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено деякi властивостi $n$-тотально проекцiйних абелевих $p$-груп. При деяких додаткових умовах на будову груп встановлено еквiвалентнiсть понять $n$-тотальної проективностi та сильної $n$-тотальної проективностi. Також показано, що $n$-тотально проективнi $A$-групи iзоморфнi, якщо вони мають iзометричнi$p^n$-цоколi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 6, pp 875-880.

Зразок цитування: Данчев П. В., Кеф П. Про властивостi n-тотально проекцiйних абелевих p -груп // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 6. - С. 766-771.

Повний текст