2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про p-Лапласову систему з критичними показниками Хардi – Соболєва та критичними показниками Соболєва

Нямораді Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто квазiлiнiйну елiптичну систему з критичними показниками Хардi – Соболєва та Соболєва. Iз застосуванням варiацiйних методiв та аналiтичного пiдходу встановлено iснування додатних розв’язкiв системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 6, pp 912-929.

Зразок цитування: Нямораді Н. Про p-Лапласову систему з критичними показниками Хардi – Соболєва та критичними показниками Соболєва // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 6. - С. 797-810.

Повний текст