2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О цепной эквивалентности проективных цепных комплексов

Хмельницкий Н. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано необхiдну та достатню умову того, коли $n$-вимiрнi ланцюговi комплекси, складенi зi скiнченнопороджених проективних модулiв, можна стабiлiзувати вiльними модулями до ланцюгової еквiвалентностi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 6, pp 948-957.

Зразок цитування: Хмельницкий Н. А. О цепной эквивалентности проективных цепных комплексов // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 6. - С. 826-835.

Повний текст