2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про суми Гаусса та узагальненi числа Бернуллi

Гао Дж., Лю Хе-го

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Iз використанням примiтивних характерiв, сум Гаусса та суми Рамануджана вивчено два гiбридних середнiх значення сум Гаусса й узагальнених чисел Бернуллi та отримано двi асимптотичнi формули.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 6, pp 971-978.

Зразок цитування: Гао Дж., Лю Хе-го Про суми Гаусса та узагальненi числа Бернуллi // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 6. - С. 848-854.

Повний текст