2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотичні m-фазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза зі змінними коефіцієнтами

Самойленко В. Г., Самойленко Юл. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Предложен алгоритм построения асимптотических m-фазовых солитоноподобных решений сингулярно возмущенного уравнения Кортевега – де Фриза с переменными коэффициентами и установлена точность, с которой главный член асимптотически удовлетворяет данному уравнению.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 7, pp 1109-1127.

Зразок цитування: Самойленко В. Г., Самойленко Юл. І. Асимптотичні m-фазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза зі змінними коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 7. - С. 970-87.

Повний текст