2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Формула Неванлинны для усеченной матричной тригонометрической проблемы моментов

Загороднюк С. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Ця робота є продовженням дослiдження зрiзаної матричної тригонометричної проблеми моментiв, розпочатого ав- тором (див. Укр. мат. журн. – 2011. – 63, № 6. – С. 786 – 797). У данiй роботi одержано формулу Неванлiнни для цiєї проблеми моментiв у загальному випадку. При цьому припускається, що задано бiльш нiж один момент, проблема моментiв розв’язна i має бiльш нiж один розв’язок. Коефiцiєнти вiдповiдного матричного дробово-лiнiйного перетворення явно виражено через заданi моменти. Наведено простi умови визначеностi проблеми моментiв.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 8, pp 1199-1214.

Зразок цитування: Загороднюк С. М. Формула Неванлинны для усеченной матричной тригонометрической проблемы моментов // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 8. - С. 1053-1066.

Повний текст