2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотичні m-фазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза зі змінними коефіцієнтами. II

Самойленко В. Г., Самойленко Юл. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Рассматривается задача о построении старших членов асимптотического многофазового солитоноподобного решения сингулярно возмущенного уравнения Кортевега – де Фриза с переменными коэффициентами. Установлена оценка, с которой построенное асимптотическое решение удовлетворяет исходному уравнению.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 8, pp 1241-1259.

Зразок цитування: Самойленко В. Г., Самойленко Юл. І. Асимптотичні m-фазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза зі змінними коефіцієнтами. II // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 8. - С. 1089-1105.

Повний текст