2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнена релаксована пружна лiнiя на орiєнтованiй поверхнi

Озкан Г., Юкесан А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається релаксована пружна лiнiя у бiльш загальному випадку на орiєнтованiй поверхнi. Зокрема, отримано диференцiальне рiвняння з трьома граничними умовами для узагальненої релаксованої пружної лiнiї. Отриманi результати проаналiзовано на площинi, сферi, цилiндрi та на геодезичних цих поверхонь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 8, pp 1277-1289.

Зразок цитування: Озкан Г., Юкесан А. Узагальнена релаксована пружна лiнiя на орiєнтованiй поверхнi // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 8. - С. 1121-1131.

Повний текст