2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Допустима оцiнка для r-го степеня обмеженого параметра масштабу у пiдкласi експоненцiальної сiм’ї з ентропiйною функцiєю втрат

Аліхани С., Махмуді Є., Торабі Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто допустиму оцiнку для r-го степеня параметра масштабу, обмеженого зверху або знизу у пiдкласi експоненцiальної сiм’ї параметрiв масштабу з ентропiйною функцiєю втрат. Наведено також допустиму оцiнку обмеженого параметра у сiм’ї трансформованих розподiлiв хi-квадрат.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 8, pp 1297-1307.

Зразок цитування: Аліхани С., Махмуді Є., Торабі Х. Допустима оцiнка для r-го степеня обмеженого параметра масштабу у пiдкласi експоненцiальної сiм’ї з ентропiйною функцiєю втрат // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 8. - С. 1138-1147.

Повний текст