2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнена теорема Вейля та тензорний добуток

Рашид М. Х. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено необхiднi та/або достатнi умови, що гарантують поширення узагальненої а-теореми Вейля та властивостi $(gw)$ iз $A$ та $B$ на $A \otimes B$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 9, pp 1464-1474.

Зразок цитування: Рашид М. Х. М. Узагальнена теорема Вейля та тензорний добуток // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 9. - С. 1289-1296.

Повний текст