2019
Том 71
№ 11

Всі номери

$D$-гомотетична деформацiя нормальних майже контактних многовидiв

Де У. К., Хост С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Метою цiєї статтi є вивчення перетворення, що називається D-гомотетичною деформацiєю нормальних майже контактних многовидiв. Зокрема, показано, що у $(2n + 1)$-вимiрному нормальному майже контактному многовидi оператор Рiччi $Q$ комутує за певних умов iз структурним тензором $\phi$, а оператор $Q\phi - \phi Q$ є iнварiантним щодо $D$-гомотетичної деформацiї. Також розглянуто питання про iнварiантнiсть $\eta$-ейнштейнiвських многовидiв, $\phi$-секцiйну кривину та локальну $\phi$-симетрiю Рiччi при $D$-гомотетичнiй деформацiї. Iснування таких многовидiв доведено на конкретному прикладi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 10, pp 1514-1530.

Зразок цитування: Де У. К., Хост С. $D$-гомотетична деформацiя нормальних майже контактних многовидiв // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 10. - С. 1330-1329.

Повний текст