2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обобщение одного достаточного условия для мультипликаторов Фурье

Коломойцев Ю. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано новi достатнi умови для мультиплiкаторiв Фур’є у просторах Хардi $H_p(\mathbb{R}^n),\; 0 < p < 2$. Цi умови дано в термiнах спiльної поведiнки функцiї та її похiдних. Результати цiєї статтi є узагальненням вiдповiдних теорем А. Мiячi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 10, pp 1562-1571.

Зразок цитування: Коломойцев Ю. С. Обобщение одного достаточного условия для мультипликаторов Фурье // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 10. - С. 1373-1380.

Повний текст