2019
Том 71
№ 11

Всі номери

FD-метод розв’язування нелiнiйного рiвняння Кляйна – Гордона

Драгунов Д. В., Макаров В. Л., Сембер Д. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано функцiонально-дискретний метод розв’язування задачi Гурса для нелiнiйного рiвняння Кляйна – Гордона. Отримано достатнi умови, якi забезпечують суперекспоненцiальну швидкiсть збiжностi методу. Одержанi теоретичнi результати проiлюстровано на числовому прикладi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 10, pp 1586-1609.

Зразок цитування: Драгунов Д. В., Макаров В. Л., Сембер Д. А. FD-метод розв’язування нелiнiйного рiвняння Кляйна – Гордона // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 10. - С. 1394-1415.

Повний текст