2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теорема Караматы для регулярно log-периодических функций

Булдыгин В. В., Павленков В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано узагальнення теореми Карамати про асимптотичну поведiнку iнтегралiв зi змiнними границями для класу регулярно log-перiодичних функцiй.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 11, pp 1635-1657.

Зразок цитування: Булдыгин В. В., Павленков В. В. Теорема Караматы для регулярно log-периодических функций // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 11. - С. 1443-1463.

Повний текст