2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обернена задача для внутрiшнiх спектральних даних рiвняння атома водню

Панахов Є. С., Сат М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто обернену задачу для диференцiальних операторiв другого порядку з регулярною сингулярнiстю та показано, що потенцiальна функцiя однозначно визначається множиною значень власних функцiй у деякiй внутрiшнiй точцi та частинами двох спектрiв.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 11, pp 1475-1494.

Зразок цитування: Панахов Є. С., Сат М. Обернена задача для внутрiшнiх спектральних даних рiвняння атома водню // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 11. - С. 1516-1525.

Повний текст