2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про некосингулярнi модулi iз властивiстю пiдняття

Амузегар Калаті Т., Кескін Тютюнсю Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $R$ — праве досконале кiльце, а $M$ — некосингулярний модуль iз властивiстю пiдняття, що не має жодної вiдносно проективної компоненти. Тодi $M$ має скiнченну дуальну розмiрнiсть Голдi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 11, pp 1776-1779.

Зразок цитування: Амузегар Калаті Т., Кескін Тютюнсю Д. Про некосингулярнi модулi iз властивiстю пiдняття // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 11. - С. 1572-1574.

Повний текст