2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Матричний пiдхiд до бiномiальної теореми

Станіміровіч С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основi формули$x^n = \sum_{k=0}^n\left(n \atop k\right) (x - 1)^k$ розглянуто факторизацiї нижньотрикутної матрицi Теплiца, $(i, j)$-й елемент якої дорiвнює $x^{i-j}$, з використанням матрицi Паскаля. Тим самим уведено новий обчислювальний пiдхiд до узагальнення бiномiальної теореми. Iз використанням цих матричних спiввiдношень отримано численнi комбiнаторнi тотожностi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 11, pp 1784-1792.

Зразок цитування: Станіміровіч С. Матричний пiдхiд до бiномiальної теореми // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 11. - С. 1578-1584.

Повний текст