2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про iмпульснi оператори Штурма – Лiувiлля iз сингулярнiстю та спектральним параметром у граничних умовах

Аміров Р. Х., Гюль Ю., Топсакал Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiджено властивостi та асимптотичну поведiнку спектральних характеристик для класу сингулярних диференцiальних операторiв Штурма – Лiувiлля з розривними умовами та власним параметром у граничних умовах. Визначено функцiю Вейля для цiєї задачi та доведено теореми про єдинiсть розв’язку оберненої задачi, що вiдповiдає цiй функцiї та спектральним даним.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 12, pp 1816-1838.

Зразок цитування: Аміров Р. Х., Гюль Ю., Топсакал Н. Про iмпульснi оператори Штурма – Лiувiлля iз сингулярнiстю та спектральним параметром у граничних умовах // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 12. - С. 1610-1629.

Повний текст