2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дослiдження поверхонь тензорного добутку в евклiдових просторах малої розмiрностi

Етемад Дегкорді А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто спецiальний випадок для кривих у дво-, три- та чотиривимiрних евклiдових просторах i отримано необхiдну та достатню умову, за якої поверхнi тензорного добутку плоского одиничного кола з центром у початку координат та цих кривих мають гармонiчне гауссове зображення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 12, pp 1839-1850.

Зразок цитування: Етемад Дегкорді А. Дослiдження поверхонь тензорного добутку в евклiдових просторах малої розмiрностi // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 12. - С. 1630-1640.

Повний текст