2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Классы инъективности преобразования Помпейю

Очаковская О. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано новi умови, за яких перетворення Помпейю, що вiдповiдає iнтегральним кульовим середнiм, є iн’єктивним. Основнi результати суттєво пiдсилюють деякi вiдомi теореми єдиностi для функцiй з нульовими iнтегралами по кулях фiксованого радiуса.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 12, pp 1893-1902.

Зразок цитування: Очаковская О. А. Классы инъективности преобразования Помпейю // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 12. - С. 1676-1684.

Повний текст