2019
Том 71
№ 11

Всі номери

$S^1$-функцiї ботта на многовидах

Реповц Д., Шарко В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються $S^1$-функцiї Ботта на компактних гладких многовидах. Зокрема, дослiджуються $S^1$-iнварiантнi функцiї Ботта на гладких многовидах з дiєю кола.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 64 (2012), no. 12, pp 1903-1918.

Зразок цитування: Реповц Д., Шарко В. В. $S^1$-функцiї ботта на многовидах // Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 12. - С. 1685-1698.

Повний текст